1. Đặt hàng trực tiếp theo số HOTLINE của Bắc Trang

2. Đặt hàng trực tuyến qua nút Messenger trên website bactrang.com

3. Đặt hàng trực tuyến qua cổng “Thêm Vào Giỏ” trên Website bactrang.com