Avens extract (Geum urganum)– chiết xuất avens– là thảo dược có tính sát trùng và làm sạch